RØR

EL34

6L6GC

ECC83 / 12AX7

DIVERSE

 

 

 

 

MERKING

Europeiska elektronrör har bokstavsbeteckningar som anger glödspänning samt rörets uppbyggnad och funktion. Följande lista upptar de vanligaste
beteckningarna.

1:a bokstaven
A: 4V
D: 1,4V (vanliga i batteriradio på 50-tslet)
E: 6,3 V Den vanligaste rörtypen i radiomottagare.
P: Rör med 300mA glödström. Rörens glödtrådar kopplas i serie. Vanligaste användningsområdet, TV-mottagare.
U: Rör med 100mA glödström. Avsedda att seriekopplas. Användes i radiomottagare.

2:a bokstaven och efterföljande
A: diod med egen separat katod
AA: två dioder med varsin katod
B: två dioder utan egen katod
C: triod
CC: dubbeltriod med varsin katod
D: effekttriod
F: pentod
L: effektpentod (slutrör)
LL: dubbel effektpentod
M: indikatorrör
Y: effektdiod, t.ex. nätlikriktare