Monitorene sørger for å bryte strømmen fra batteriet når spenningen faller under et visst nivå. Man unngår derfor å ødlegge batteriet eller batteribanken.

(0)