11 - 12 cm elementer

D - betyr yttermål på høyttaler (ikke membanen) 

H - betyr diameteren på installasjonshullet. 

11 cm

12 cm