13 - 14 cm elementer

D - betyr yttermål på høyttaler (ikke membanen) 

H - betyr diameteren på installasjonshullet. 

13 cm

14 cm