HDMI

Se også

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) er et heldigitalt lyd- og bildegrensesnitt som er i stand til å sende ukomprimerte datastrømmer. HDMI-kontakten finnes i fem forskjellige varianter, Type A, B, C (mini), D (micro) og E (automotive)