Sølvsuper 2

Sølvsuper 2

Byggeår (year):                1938 - 41
Rørbestykning (tubes):      ECH2. EF9, EBC3, EL3, EM1, AZ1
Bølgelengder (freq/band):  Lb:(145-370)kHz, Mb:(500-1550)kHz, Fb:(1550-4500)kHz, Kb:(6.0-18)MHz.
Høyttaler (speaker):          Tandberg H150, 16 cm. 8 ohm tale, 1250 ohm felt
Kabinett/treverk (cabinet): Patinert, polert flammebjerk.
Spenninger (voltage):        130, 150. 200, 220. 240 Volt AC
Fysiske mål (dimension):    B(64) x H(29) x D(27) cm, 16 kg.
Pris (cost):                        Kr. 362,50 til kr. 413,89 fra 1.9.1940
Varianter (deviations):       Sølvsuper 2B har ECH3 (istedenfor ECH2) samt små endringer i skjemaet.  

Reservedeler