TB1 / MODEL 1 (1952 - 54)

Mono inn- og avspilling båndopptaker

Byggeår (year):                   1952-1954
Rørbestykning (tubes):         ECC40, 2x EF40, EL41, EL42, EZ40, 6U5/6G5
Høyttaler (speaker):             kun på modell 1 H
Utgangseffekt (AF power):    1,5W
Antall lydhoder (heads):       2 stk
Antall motorer (motors):      1 stk
Båndhastighet (speed):        3 3/4, 7 1/2
Spolediameter (wheel dia.): 7"
Varianter (deviations):         TB-1H finnes både med lærlapp og plastgrill foran høyttaler.

Modell

Spor (tracs)

Pris kr

Mål cm

Vekt kg

Anmerkninger

Model 1
Modell 1
Modell 1 H

 2
 2
 2

1100
1125
1170

40x30x22
40x30x21
40x30x21

14,5
15,4
15,8

kun en hastighet: 3 3/4
to hastigheter
to hastigheter + høyttaler

Reservedeler

Tilbehør spolebånd