1600X (1969 )

Cross-Field stereo båndopptaker uten effektforsterkere.

Byggeår (year):                   1969
Trans.bestykning (trans.):    36 trans, 4 (5) dioder. 
Lydhoder (heads):               3 stk
Høyttaler (speaker)              ingen
Utgangseffekt (AF power):    0,9V at 200 ohm

Antall motorer (motors):      1 stk
Båndhastighet (speed):        1 7/8, 3 3/4, 7 1/2
Spolediameter (wheel dia.):  7"

Modell

Spor

Mål cm

Vekt kg

Modell 1621X
Modell 1641X

2
4

39x30x17
39x30x17

8,7
8,7

Tilbehør