Varistor, elektrisk motstand (resistor) der resistansen minker med økende spenning. Varistorer har terskelspenning. Når den påtrykte spenningen er under terskelspenningen, er resistansen svært høy. Når terskelspenningen overskrides, faller resistansen raskt slik at strømmen gjennom varistoren øker.

Totalsum:
    Til kassen
    (0)
    lagt til handlevogn