Service skjema

Bruk dette skjema hvis du ønsker å reparere ditt produkt på vårt verksted. Da sparer vi tid på registrering og kan planlegge fremdrift på verkstedet.

 

FORUNDERSØKELSE

Ved forundersøkelse er man nødt til å åpne apparatet, finne feilen, sjekke delepriser hos leverandør, kalkulere jobben, for så å kontakte kunden. Dette tar selvfølgelig tid og er gjerne den vesentlige delen av reparasjonen.

Velger kunden å ikke reparere produktet, vil forundersøkelsen bli fakturert kunde.

Vanligvis bruker vi ca. 0,5 - 1 time pr. prisoverslag. Faktorer som servicevennlighet og kompleksitet avgjør hvor lang tid vi bruker.  Se gjeldende timesats.

   

PRISER

Forundersøkelse                                          kr.  495-. ink.mva

Ordinær timepris                                          kr.  795.- ink.mva

Ekspedisjonsgebyr og verkstedsmatriell         kr.    75.- ink.mva

  

INNSENDING AV APPARATER

Apparater sendes til følgende adresse:

Skutle Service, Sørlia 11, 5223 NESTTUN

 

Skjema

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.