TB2 / MODEL 2 (1954 - 61)

Byggeår (year):                 1954 -1961
Rørbestykning (tubes):       ECC83, EF804, EL84, EM71, selenlikeretter
Antall lydhoder (heads):     3 stk
Høyttaler (speaker)            1 stk
Utgangseffekt (AF power):  3
Antall motorer (motors):     1 stk
Båndhastighet (speed):       1 7/8, 3 3/4, (7 1/2)
Spolediameter (wheel dia.): 7"  

Reservedeler

Tilbehør