9 til 10 cm elementer

D - betyr yttermål på høyttaler (ikke membanen) 

H - betyr diameteren på installasjonshullet. 

Element 9 cm

Element 10 cm