Diskant elementer

D = Yttermål på høyttaler (ikke membanen) 

H = Diameteren på installasjonshullet. 

Diverse elementer