Sølvsuper 7

Sølvsuper 7

Byggeår (year):                 1958-61
Rørbestykning (tubes):       ECC85, ECH81, EBF89, EM81, EABC80, EL84, Selenlikeretter.
Bølgelengder (freq/band):   Lb:(150-350)kHz, Mb:(510-1610)kHz, Fb:(1.61-5.85)MHz, Kb:(5.85-23)MHz, FM:(87.5-100)MHz.
Høyttaler (speaker):           Permanentdynamisk 6"x 10"
Kabinett/treverk (cabinet): Mahogny
Spenninger (voltage):        115, 130, 150, 200, 220, 240 Volt AC.
Fysiske mål (dimension): 
Varianter (deviations):       SS 7 Jubileumsmodell, SS 7 de Luxe, SS 7 - 15, SS 7 de Luxe Skapmodell 12, Stereo, SS 75 - 20, SS 75 Skapmodell 12 Stereo, SS 75 Skapmodell 14 Stereo

Reservedeler