Konvertering av audio til digitale formater (MP3 eller Wav)

Vi overfører opptak fra 1/4″ (kvarttoms) lydbånd. For disse båndene kan vi spille av opptak som er gjort i mono eller stereo, med 3 ulike båndhastigheter

Hva koster det?

Fast pris pr spole eller kassett for overføring av lydbånd til lydfiler (Mp3 eller WAV). Det ferdige produktet kan som standard lastes ned online via en link med tilhørende passord.  MerK: Et lydbånd har en A- og en B-side. Hver side kan ha ett eller to monoopptak eller ett stereoopptak med ulike båndhastigheter. Dersom antall parallelle opptak eller hastighet endrer seg i løpet av en side, må opptaket splittes og justeres digitalt etter overføring. Tilleggskostnader kan da påløpe.

Startpris for digitalisering av lydopptak er kr 250,-.

 

Spolebånd

SPOLELENGDE PRIS DIGITALISERING PR BÅND
300 fot 400,-
600 fot 500,-
800 fot 600,-
1200 fot 750,-
1800 fot 950,-
  
Nedmiks eller redigering kr 795,- pr time arbeid

 

 

Kassett

KASSETT KAPASITET PRIS DIGITALISERING
C30- C90 , pris pr kassett kr 200,-
C120, Pris pr kassett kr 300,-

 

 

Tilleggstjenester for lyd

ALTERNATIVER PRIS TILLEGGSTJENESTE
Lydfiler Mp3 eller Wav til kundens egen minnepenn eller harddisk Ingen tillegg
Lydfiler Mp3 /Wav til 8 GB USB minnepenn, pr minnepenn kr 95,-
Kopiere Mp3/Wav-filer til CD eller DVD Kr 125,-
Brenne musikk-CD. Max ca 70 minutter pr plate. kr 150,-
Enkel sporinndeling for Mp3/Wav, pr spor kr 50,-
Enkel lydforbedring, pr spor kr 50,-
Avansert lydforbedring, pr påbeg arbeidstime kr 795,-
Be om pris på andre formater.
Lagring i sky pr.GB pr.mnd                                                        kr. 12,50

Spolebånd

Kassett

Tilleggstjenester