Konvertering av audio til digitale formater (MP3 eller Wav)

Vi overfører opptak fra 1/4″ (kvarttoms) lydbånd. For disse båndene kan vi spille av opptak som er gjort i mono eller stereo, med 3 ulike båndhastigheter. 1-7/8, 3-3/4, 7-1/2

Hva koster det?

Fast pris pr spole eller kassett for overføring av lydbånd til lydfiler (Mp3 eller WAV). Det ferdige produktet kan lastes ned online, via en link eller overføres til en minnepenn MerK: Et lydbånd (spolebånd) har en A- og en B-side. Prisen gjelder avspilling i stereo pr.side.  

Startpris for digitalisering av lydopptak er kr 250,-.

 

Spolebånd

SPOLELENGDE PRIS DIGITALISERING PR BÅND
  
Nedmiks eller redigering

kr 795,- pr time arbeid

Startpris for digitalisering av lydopptak

kr 250,-.

 

 

Kassett

KASSETT KAPASITET PRIS DIGITALISERING
C30- C90 , pris pr kassett kr 200,-
C120, Pris pr kassett kr 300,-

 

 

Tilleggstjenester for lyd

ALTERNATIVER PRIS TILLEGGSTJENESTE
Lydfiler Mp3 eller Wav til kundens egen minnepenn eller harddisk Ingen tillegg
Lydfiler Mp3 /Wav til 8 GB USB minnepenn, pr minnepenn kr 95,-
Kopiere Mp3/Wav-filer til CD eller DVD Kr 125,-
Brenne musikk-CD. Max ca 70 minutter pr plate. kr 150,-
Enkel sporinndeling for Mp3/Wav, pr spor kr 50,-
Enkel lydforbedring, pr spor kr 50,-
Avansert lydforbedring, pr påbeg arbeidstime kr 795,-
Be om pris på andre formater.
Lagring i sky pr.GB pr.mnd                                                        kr. 12,50

  

  

  

    

 

   

    

  

  

  

Tilleggstjenester

Totalsum:
    Til kassen
    (0)