23 - 24 cm element

D - betyr yttermål på høyttaler (ikke membanen) 

H - betyr diameteren på installasjonshullet. 

23 cm

24 cm