25 - 26 cm element (10")

D - betyr yttermål på høyttaler (ikke membanen) 

H - betyr diameteren på installasjonshullet. 

visaton

Diverse elementer

25 cm

26 cm