TB3 / MODEL 3 (1956 - 60)

Byggeår (year):                     1956 -1960
Rørbestykning (tubes):           ECC83, EF804, EL84, EM71, 2x selenlikeretter, selen diode 
Rørbestykning (tubes) stereo: 2x ECC83, 2x EF804, 2x EL84, EM71, 2x selenlikeretter, selen diode
Antall hoder (heads):              3 stk 
Høyttaler (speaker)                1 stk Goodman (5x7)"
Utgangseffekt (AF power):      (2x) 3,3 W
Antall motorer (motors):        1 stk
Båndhastighet (speed):          1 7/8, 3 3/4, 7 1/2
Spolediameter (wheel dia.):    7"
Kabinett (cabinet):                Mahogny  

Reservedeler