19 - 21 cm element

D - betyr yttermål på høyttaler (ikke membanen) 

H - betyr diameteren på installasjonshullet. 

Diverse elementer

19 cm

20 cm