Oppheng / Kantringer

Beskrivelse: 

  • Første tall beskriver innvendig diameter i kantringen
  • Andre tall beskriver diameteren på begynnelsen på bulen (cone diameter)
  • Tredje tall beskriver diameter på slutten av bulen
  • Fjerde tall beskriver Ytter diameter på kantring