Tilbehør

MERKING

Europeiska elektronrör har bokstavsbeteckningar som anger glödspänning samt rörets uppbyggnad och funktion. Följande lista upptar de vanligaste 
beteckningarna.

1:a bokstaven 
A: 4V 
D: 1,4V (vanliga i batteriradio på 50-tslet) 
E: 6,3 V Den vanligaste rörtypen i radiomottagare. 
P: Rör med 300mA glödström. Rörens glödtrådar kopplas i serie. Vanligaste användningsområdet, TV-mottagare. 
U: Rör med 100mA glödström. Avsedda att seriekopplas. Användes i radiomottagare.

2:a bokstaven och efterföljande 
A: diod med egen separat katod 
AA: två dioder med varsin katod 
B: två dioder utan egen katod 
C: triod 
CC: dubbeltriod med varsin katod 
D: effekttriod 
F: pentod 
L: effektpentod (slutrör) 
LL: dubbel effektpentod 
M: indikatorrör 
Y: effektdiod, t.ex. nätlikriktare