TB4 / MODEL 4 (1959 -60)

Byggeår (year):                 1959 -1961
Rørbestykning (tubes):       2x ECC83, EF804, EL84, EM71, 2x selenlikeretter, selen diode
Lydhoder (heads):              3 stk
Høyttaler (speaker)            1 stk Goodman (5x7)"
Utgangseffekt (AF power):  3 W
Antall motorer (motors):     1 stk
Båndhastighet (speed):       1 7/8, 3 3/4, 7 1/2
Spolediameter (wheel dia.): 7"  

Reservedeler