21 - 22 cm element

D - betyr yttermål på høyttaler (ikke membanen) 

H - betyr diameteren på installasjonshullet. 

21 cm

22 cm