31 - 32 cm (12") element

D - betyr yttermål på høyttaler (ikke membanen) 

H - betyr diameteren på installasjonshullet. 

visaton

Diverse elementer

31 cm

32 cm