TR1040

Byggeår (year):
Halvledere (semiconductors): 52 trans, 4 IC
Bølgelengder (freq/band):      FM:(87.5-108)MHz. 
FM-stereodekoder: Ja
Forsterker (apmplifier):          2x W sinus i 4 ohm
Høyttaler (speaker): ingen
Kabinett/treverk (cabinet):
Spenninger (voltage):            220 Volt AC
Fysiske mål (dimension):
Vekt (weight):
Pris (cost):
Antall produsert (prod. volume):
Varianter (deviations):

Lampe 12V. Brukt som sikringslampe

Reservedeler

Lamper

Lamper til skal skalabelysning og metre (6,5-7v).  Lampe 5v for skalaviser og indikator-feltene 

Sikringer

Lampe 12V. Brukt som sikringslampe

Dokumentasjon

Transistorer